İLETİŞİM


ADRES

Saray Mahallesi Gimat Cad.No44
Kahramankazan / Ankara / Türkiye

EMAİL

semak@semakmakina.com

TELEFON

0090 312 386 13 00

FAKS

0090 0312 354 40 01