Kutu Tipi Bunker ve Titreşimli Besleyici

Bu bunker tipi genellikle sekonder ve tersiyer kırıcıların stabil ve düzenli beslenmesinde kullanılırlar. Kutu tip bunkerlerin taban kısımları yere paralel olduğundan köșe kısımlarında beslenen malzemeyi biriktirirler ve burada sürekli malzeme sabit kalır. Böylelikle bunker kendi iç kısmında taștan bir yüzey olușturur. Beslenen malzeme biriken tașın üzerinden akış yapacağı için așınma hiç olmaz. Genellikle 50mm ile 300mm arası iri malzeme beslemesinde kullanılır. Genellikle vibro besleyiciler ile birlikte kullanılırsa da bantlı besleyiciler ile birlikte de kullanılabilir, ihtiyaca uygun besleyici seçimi yapılır. 20-40 m³ arası imal edilir ancak ihtiyaca ve projede uygun hacimlerde üretimleri mümkündür.

Not: Semak Makina ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.